Stem mee over de nieuwe CAO Sport

Op 31 december 2021 loopt de CAO Sport af. De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) en de vakbonden FNV Sport & Bewegen, De Unie en CNV hebben daarom de afgelopen maanden onderhandeld over een nieuwe cao. Werkgevers hebben nu een eindbod uitgebracht en jij kan nu laten weten wat je er van vindt.

Wat is de CAO Sport?
Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers waarin zij afspraken maken over arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, vakantiedagen, reiskosten etc. Voor de CAO Sport onderhandelen de FNV, CNV en De Unie namens werknemers en de WOS namens werkgevers. De arbeidsvoorwaarden gelden voor alle werknemers van wie de werkgever is aangesloten bij de WOS. De CAO Sport is tevens een minimum cao, wat betekent dat positief afwijken in het voordeel van de werknemer is toegestaan. Meer mag dus altijd, maar minder niet. 

Eindbod
Vaak zijn meerdere overleggen nodig voordat er afspraken gemaakt worden. De afspraken worden vastgelegd in een principeakkoord/onderhandelaarsakkoord. Als het niet lukt om op alle punten afspraken te maken, dan is er een onderhandelingsresultaat. In het ergste geval leidt het overleg tot een eindbod. Dit is het uiterste bod van de werkgever.  dat voor de vakbond niet voldoende is. Dit eindbod wordt wel aan de leden voorgelegd ter beoordeling. Voor de sport is er nu sprake van een eindbod van werkgevers.

Wat staat er in het eindbod?
Deze cao-ronde heeft zich beperkt tot een eindbod over looptijd, loonsverhoging en duurzaam inzetbaarheid. Hiervoor ligt er het volgende aanbod:

A. Looptijd CAO Sport: 2 jaar
Werkgevers en vakbonden vinden het belangrijk om zekerheid en duidelijkheid te bieden. Daarom zal de looptijd van de CAO Sport 2 jaar bedragen (1 januari 2022 – 31 december 2023). 

B. Salarisverhoging: 4,6% over 2 jaar
De komende twee jaar zullen de salarissen worden verhoogd met in totaal 4,6% op basis van de volgende verdeling:
Per 1 januari 2022 worden de salarissen verhoogd met 2%. De eindejaarsuitkering wordt verhoogd met 0,3% van het jaarsalaris*. 
Per 1 januari 2023 worden de salarissen verhoogd met 2%. De eindejaarsuitkering wordt nogmaals verhoogd met 0,3% van het jaarsalaris*. 

* De verhoging van de eindejaarsuitkering geldt niet voor medewerkers die al een 13de maand ontvangen.

C. Thuiswerkregeling – regeling hybride werken
In de CAO Sport wordt bepaald dat werkgevers op organisatieniveau afspraken maken met de medezeggenschap over: 

  • de thuiswerkregeling (ofwel regeling hybride werken) in lijn met (arbo) wetgeving; en 
  • een (eventuele) vergoeding voor thuiswerken, al dan niet in combinatie met een reiskostenvergoeding. Werkgevers hechten er waarde aan om op organisatieniveau maatwerkafspraken te maken, die het beste bij de organisatie, haar werknemers en haar situatie passen.

D. Duurzame Inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is ook de komende jaren wederom een speerpunt. In dat kader zullen sociale partners gedurende de looptijd van deze CAO een inspanningsverplichting leveren ten aanzien van het concretiseren/uitwerken van de thema’s die zijn opgenomen in de subsidieaanvraag MDIEU. Het betreft naar verwachting de navolgende thema’s: 

  • Bevorderen gezond, veilig en vitaal werken (balans werk privé en werkdruk) 
  • Bevorderen goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap 
  • Stimuleren leven lang ontwikkelen en stimuleren arbeidsmobiliteit/ tegengaan versnippering arbeidscontracten 
  • Bevorderen bewustwording van werkenden ten aanzien van loopbaan en eigen regie

Lees hier de volledige tekst van het eindbod

Laat jouw stem horen!
Jong Oranje werkt samen met de FNV om zoveel mogelijk werknemers in de sport te laten stemmen over het eindbod. Ook niet leden van de vakbonden kunnen daarom dit jaar hun stem uitbrengen. We roepen iedereen die werkt in de sport dan ook op van zich te laten horen. Stemmen kan tot en met 12 december via onderstaande link. Uiteraard telt alleen de stem van de leden, maar Jong Oranje en de vakbonden vinden het belangrijk om te weten hoe niet leden erover denken. Geef de link dus ook door aan je collega!

Meer informatie
Heb je vragen over het eindbod of wil je meer informatie over de CAO Sport? Neem dan contact op met aanvoerder Koen Vermooten via jongoranjenetwerk@gmail.com of stuur een appje naar 0648436560.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: