Ga naar inhoud Ga naar hoofd navigatie Ga naar footer

Alle ballen op de wetenschap

Sport is goed voor iedereen. Een uitspraak waar ik een paar jaar geleden tijdens mijn studie mee werd geconfronteerd. JA! was mijn antwoord toen, maar de situatie is vele malen complexer dan op het eerste oog zo lijkt het. De sport is aan het veranderen en inspelen op die verandering is broodnodig, maar lastig. Zo hebben veel sportverenigingen al de nodige moeite met verschillende aspecten: genoeg vrijwilligers, individualistischere leden, de financiële huishouding en de vraag hoe ziet de toekomst eruit? Een vraag die zeker in deze onzekere periode rondom het Corona virus vaak de (virtuele) bestuurstafel zal passeren (op 1,5 meter afstand!). Mijn visie daarop? Maak juist nu gebruik van de kans die wetenschap hee(f)t!

En juist die verandering is mijns inziens ook belangrijk! Drie jaar geleden, met de start van mijn masterstudie, ging ik actief aan de slag in de sportsector: 21 jaar, bestuurslid en dus rookie in de sport. Met alle mooie verhalen en projecten die er liepen dacht ik binnen te komen in een omgeving die open stond voor vernieuwing. Toch lijkt dat allemaal wel mee te vallen. Sport, en vooral ook sportverenigingen, willen het liefst blijven zoals ze zijn. Immers als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg toch? Weg met dat credo! Op naar vernieuwing.

Gelukkig zijn er niet alleen maar conservatieve houdingen en zijn er ook een paar vernieuwende ideeën waar ik persoonlijk voorstander van ben. De sportorganisaties die ik tegenkom waar verandering wordt omarmd doen het tot op heden dan ook erg goed. In de veranderingen worden ook wetenschappelijke opbrengsten steeds beter benut. En dan heb ik het echt niet over het tot ver achter de komma uitrekenen van bijvoorbeeld scoringskansen. Nee, het gaat onder andere om het verhaal erachter, zoals bij Gelijke Kansen van de KNVB. Waar zoals het al zo mooi in de naam zit: iedereen een gelijke kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Een perfect voorbeeld waarin uitkomsten uit wetenschappelijke onderzoeken (dat talent niet te voorspellen valt) worden gecombineerd met nieuwe oplossingen voor in de praktijk. En nee verandering is niet altijd eng: het maakt zelfs het sporten leuker en zorgt in vele gevallen voor sportbestuurders voor een welkome lastenverlichting. Laten wij, met z’n allen, dan daarom zoveel mogelijk inzetten op juist die praktische oplossingen uit de wetenschap. Alleen daarmee zorgen we voor vernieuwing en benutten we optimaal de grote waarde die sport heeft.

Heeft de wetenschap ons niet al vaak genoeg bewezen dat we het soms bij het verkeerde eind hebben in onze strategie? In gesprek met Sebastiaan Platvoet, recent gepromoveerd op gebied van talentherkenning, kwam ik daar eens te meer achter. Ik pleit dan ook om nog verder gebruik te maken van wetenschap in combinatie MET de praktijk. Niet alleen op het specifieke gebied van talentherkenning, maar ook rondom thema’s als verenigingsontwikkeling en lidmaatschapsvarianten. Wat kunnen we leren van onderzoeken naar het verenigingsmodel? Wat kunnen we leren van vernieuwende lidmaatschapsvarianten? En ik weet dat ik, als young professional, niet direct de sport kan veranderen, zeker niet alleen, maar samen de schouders eronder is niet te veel gevraagd toch? Een klein beetje ruimte voor vernieuwing en verandering zal echt niet zorgen voor het failliet van de traditionele sport(vereniging).

Terug naar boven